Moje uši pro tebe


TISKOVÁ ZPRÁVA – 2.11. 2020Moje uši pro tebe. Centra pro rodinu nabízejí poradenství


Nejistota v zaměstnání, domácí výuka, karanténa nemocných, izolace seniorů, to vše vyvolává napětí ve vztazích, v rodině i na pracovišti. Dvě desítky odborníků, mediátorů a poradců členských center pro rodinu Rodinného svazu přicházejí s nabídkou služeb, zprostředkování terapie nebo obyčejného lidského popovídání.


„Tlak na rodiny je v nouzovém stavu enormní. Rodiče jsou v jeden čas živiteli, učiteli, vychovateli, zásobovači, uklízeči, motivátory, pečovateli, a to o nejen o seniory, ale často i členy rodiny … A to vše v jeden čas na jednom místě. Nápor povinností vytváří přetlak ve vztazích. Chceme iniciativou Moje uši pro tebe pomoci uvolnit napět. Nabízíme zájemcům online-čas, kdy si mohou „vylít srdce“, představuje iniciativu předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček. Podle jeho slov je situace nyní horší než na jaře. Lidem chybí sociální kontakt a v důsledku přijatých opatření se nemohou setkávat a sdílet své starosti a obavy. To se projevuje ve zvýšeném napětí, nervozitě, která se přenáší i na děti.


Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu, dodává: „Pečující rodič má obecně ve společnosti nevýhodu, natož nyní v době koronaviru. Vážíme si vás, rodičů, kteří statečně žijete své vztahy a usilujete o stabilní prostředí pro výchovu dětí. Jste oporou nejen členům své rodiny, ale často širší rodině a přátelům.“


Nabídky služeb podrobně na https://www.rodinnysvaz.cz/moje-usi-pro-tebe/


Rodinný svaz ČR je sdružením prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny. Jeho členy jsou centra pro rodinu, která se věnují primární prevenci. Zaměřují se na práci s rodinami, manželi, partnery, snoubenci, rozvedenými, pěstouny, s rodinami vychovávající handicapovaného člena; posilují vztahy mezi rodiči dětmi a sourozenci, poskytují odborné poradenství, mediátorské služby, psychologické konzultace a další.


Kontakt:
Jan Zajíček, 777244245, jzajicek@prorodiny.cz - předseda Rodinného svazu ČR z.s.
Marie Oujezdská, 607 827 449, oujezdska@rodiny.cz – místopředsedkyně Rodinného svazu ČR z.s.Moje uši pro tebe