Pozvánky


5. Farní ples
5. Farní ples


Milí farníci,

v pátek 26. 1. 2018 pořádají společně farnosti Žďárec, Olší a Dolní Loučky 5. Farní ples, na který Vás všechny srdečně zveme. Zároveň Vás prosíme o poskytnutí daru do tomboly, či upečení něčeho dobrého. Příspěvky do tomboly můžete nosit panu faráři do čtvrtka 25. 1. 2018 na faru v Dolních Loučkách, nebo paní Haně Štěpánkové. Za každý dar či jinou pomoc budeme moc rádi, předem děkujeme.