Adopce na dálku


Co to je „adopce na dálku“?


Je to možností, jak mohou křesťané bohatších zemí (mezi něž patříme i my) přispívat těm našim bratřím a sestrám, kteří dnes naši pomoc potřebují a sami si pomoci nemohou.

Jedná se hlavně o země, kde je veliká chudoba, kde děti pro nedostatek hmotných prostředků nemohou navštěvovat školu a zůstávají tak celý život negramotné, bez lepší možnosti sehnat nějakou práci. Je tomu tak proto, že jejich rodiče nemají na zaplacení školného, školních pomůcek, internátu, …, ale také proto, že děti již od mladého věku musí svým rodičům pomáhat pracovat, aby uživily celou rodinu.

Adopce na dálku ve farnosti Žďárec


I farnost Žďárec, podobně jako mnohé jiné farnosti v České republice, přispívá na vzdělání chudých dětí v Indii. Tuto podporu umožnila spolupráce některých indických diecézí s Diecézní charitou v Hradci Králové.

Prvním adoptovaným dítětem se stal v roce 2001 Anthony Annappa Gowdar, žijící v Indii ve státě Karnataka, diecéze Belgaum. Jeho početná, dvanáctičlenná rodina, musela vystačit s velmi nízkým měsíčním příjmem a na vzdělání dětí peníze nezbývaly. Díky příspěvkům farníků, kteří po celou dobu studia Anthonyho podporovali, mohl ukončit desetiletou školní docházku. Po deseti letech vzdělání by mohl ještě absolvovat odbornou nástavbu, která trvá 2 – 3 roky, ta se sponzorovat už nedá. V každém případě ale má žák po absolvování desetileté secondary school (obdoba naší střední školy) naději na získání dobrého místa.

S Anthonym jsme navázali zcela neformální vztah, psali jsme mu o naší farnosti, našich zvycích a přírodě a on se na oplátku rozdělil s námi o své zážitky. Takže jsme se dozvěděli nejen mnohé o jeho životě ve škole a v rodině, ale i o tom, co se děje v jejich vesnici. Oznámil nám opravu kostela, příchod nového kněze, ale i záplavy, které jeho vesnici postihly. Sponzorované děti píší dvakrát do roka dopisy, stejnou frekvenci měly i naše odpovědi. K dopisům dětí jsou přikládána i jejich vysvědčení, takže sponzoři mají informaci o prospěchu svých adoptivních synů a dcer.

Po Anthonym jsme se rozhodli adoptovat děvčátko, a tak od roku 2010 je naší adoptivní dcerou žákyně tehdy první třídy, osmiletá Silven Collaco, která chce být lékařkou. Žije ve stejné diecézi, jako žil Anthony.

Na adoptované dítě se posílá ročně minimálně 5.000 Kč. Tato částka je použita na školné, školní pomůcky, internát, stravu,… na celý jeden školní rok. Protože se v prvních letech adopce vybralo ve farnosti víc peněz, přispívali jsme i na výstavbu školy v uvedené diecézi. Byli jsme totiž Charitou upozorněni, že není dobré posílat dítěti vyšší částky, protože to pak vyvolává u jiných dětí pocit nerovnosti.

V Písmu svatém čteme Ježíšovo slovo: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“. (Mt 25,40b) Doufáme, že stejně, jako jsme dovedli k dokončení studia Anthonyho, budeme schopni zajistit úplné vzdělání i Silven.Silven J. Collaco
Silven J. CollacoPodrobnější údaje o Silven J. Collaco

A jak mohu i já přispět?


Vzadu, při vstupu do našeho kostela, je malá pokladnička – označená „ADOPCE NA DÁLKU“. Během celého roku mohu do této pokladničky vhodit jakýkoliv příspěvek, který tím určuji pro toto dílo.Kolik jsme jako farnost vybrali v uplynulých letech a poslali na Silven?


Rok 2013

 • vybráno: 5.450,- Kč
 • odesláno: 5.000,- Kč

Rok 2012

 • vybráno: 5.520,- Kč
 • odesláno: 5.500,- Kč

Rok 2011

 • vybráno: 6.625,- Kč
 • odesláno: 6.000,- Kč na Silven

Rok 2010

 • vybráno: 7.765,- Kč
 • odesláno:
  • 6.000,- Kč na Silven
  • 1.500,- Kč na školu

Zůstatek finančních prostředků (po odeslání stanovené částky) je na konci roku vždy převeden na další rok.