Ekonomická rada farnosti


Členové ekonomické rady farnosti


Ing. Vladislav Fic (Tišnovská Nová Ves)
Ing. Jaroslav Valík (Žďárec)
Ladislav Matoušek (Vratislávka)Členové ekonomické rady farnosti byli zvolení v lednu 2016 a následně byli jmenováni na dobu 5 let (od 1. 1.2016 do 31.12.2020).


Členové ekonomické rady farnosti jsou vázáni slibem, který každý z nich složil před převzetím jmenovacího dekretu.Slib člena ekonomické rady farnosti


„Já, ……., slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti Žďárec a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.“Ekonomická rada farnosti, jako pomocný a poradní orgán faráře, se řídí


  • příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva (hlavně Kniha V: Správa majetku)
  • stanovami Ekonomické rady farnosti

Kodex kanonického práva
Stanovy ekonomické rady farnosti