Farní sál


Od roku 2011 využívá naše farnost nový farní sál, který byl postaven na části farní zahrady. Pravidelně zde probíhají setkání na Biblí, modlitby matek, konají se zde schůzky scholy. Farní sál nachází využití také při 1. svatém přijímání, poskytuje zázemí při farním dnu, ...


Farní sál
Farní sál


Fotografie farního sáluKapacita farního sálu je 40 osob. Farní sál je vybaven:


  • stoly a židlemi
  • kuchyňkou se základním vybavením k přípravě občerstvení
  • počítačem a dataprojektorem

Pohled do farního sálu
Pohled do farního sálu


Kromě farních akcí je zde možnost pronájmu farního sálu např. pro rodinné oslavy. Pronájem farního sálu je třeba dohodnout s panem farářem.


Fotografie z farního sáluVýstavba farního sálu


Po prodeji fary byla biskupstvím stanovena podmínka zajištění prostor, ve kterých se mohou farníci setkávat. V roce 2009 bylo rozhodnuto o realizaci farního sálu. Po vytvoření projektu a získání stavebního povolení se v roce 2010 začalo s vlastní stavbou.

Základní kámen farního sálu ve Žďárci požhnal při slavnostní bohoslužbě v Brně dne 27. 9. 2009 svatý otec Benedikt XVI.


Základní kámen farního sálu
Základní kámen farního sálu


Výstavbu farního sálu prováděla firma Vítězslav Maloň - Universální služby.Slavnostní otevření farního sálu


V sobotu 28. května 2011 proběhlo slavnostní otevření farního sálu. Ve 14.00 hodin se konala děkovná mše svatá, kterou celebroval otec generální vikář mons. Jiří Mikulášek a koncelebrovali P. Marián Kalina, P. Oldřich Chocholáč z Deblína a P. Zdeněk Kopřiva, rodák ze Žďárce. Při děkovné mši svaté zazpívala společeně schola a dětská scholička.


Děkovná mše svatá
Děkovná mše svatá


Fotografie z děkovné mše svatéNásledovalo požehnání farního sálu. Z kostela sv. Petra a Pavla se farníci přesunuli k farnímu sálu. Shromáždili se na cestě před farním sálem. Nový farní sál požehnal generální vikář mons. Jiří Mikulášek.


Požehnání farního sálu
Požehnání farního sálu


Fotografie z požehnání farního sáluPoté co byl farní sál požehnán, měli farníci možnost si jej prohlédnout.


Prohlídka farního sálu
Prohlídka farního sálu


Fotografie z prohlídky farního sáluKvětnový termín pro slavnostní otevření farního sálu sliboval, že by mohlo být pěkné počasí a společné odpoledne by mohlo proběhnout na zahradě u farního sálu. V sobotu dopoledne však začalo pršet, proto přišla na řadu neobvyklá varianta. Posezení pro farní odpoledne bylo připraveno na pile u p. Valíka, kam se před nepřízní počasí uchýlili účastníci slavnostního otevření farního sálu.


Farní odpoledne na pile
Farní odpoledne na pile


Fotografie z farního odpoledne