Historie


Stučná historie obce


Žďárec je jednou z nejstarších obcí na Moravě. Svědčí o tom už sám název obce, která vznikla na vypáleném lese – žďářišti. I když je to obec poměrně malá, byla v historii rozdělena na dvě části a v průběhu dějin každá část patřila jinému pánovi. Starší část obce leží v údolní nivě říčky Libochůvky – zde je kostel, fara, bývala tu původní škola, mlýny a pily. Přitom ale nejstarší budova obce, číslo popisné 1, leží ve výše položené, mladší části obce, při silnici. Jednalo se totiž o zájezdní hostinec. Tato budova byla také v průběhu dějin řazena k novější části, nikoliv ke starším Řekám. Výškový rozdíl mezi oběma částmi obce je asi 30 metrů.


V okolí Žďárce se v hojeném počtu vyskytovaly hrady, tvrze a strážní věže. Dnes na ně upomínají už jen názvy místních tratí: Mitrov, Košíkov, Rýsov, Hrádek, Obchůzka, Strážnice(ty jsou dokonce v okolí Žďárce tři). Nejznámější a historicky nejcennější je ale zřícenina hradu Vítkov blízko stejnojmenné obce.


Až do 14. století jsou dějiny Žďárce spojeny s pány z Víckova. Dle kroniky byl hrad Víckov údajně založen roku 1185 Víckem ze Strážku. První historická zmínka je z roku 1340. Hrad byl vypálen husity a už v roce 1454 je uváděn jako zpustlý. I když hrad už neexistoval, existoval dále rod pánu z Víckova a patřil mezi nejpřednější moravské pány. Z tohoto rodu pocházel i olomoucký biskup Vilém Prusinovický z Víckova, který umožníl v roce 1573 usazení a činnost jezuitů v Olomouci. Tento rod vyhynul asi po Bílé hoře.


První písemná zmínka o Žďárci je z roku 1358 – prodej hradu Vítkov i Žďárce jako celku Bočkovi staršímu z Mostiště.


Od roku 1365 je už Žďárec rozdělen na dvě části: část údolní – Řeky a zbývající výše položenou část vesnice včetně hostince č. p. 1. Každá z těchto částí pak náleží jiným pánům. Obě části jsou opět spojeny až po husitských válkách.


Část Řeky vlastnili: Jan Jindřich – markrabě moravský (1365), Vaněk z Potštejna, páni z Holoubka, páni z Kravař, Jan z Lysic(1417).


Horní část vsi vlastnili: Boček starší z Mostiště, páni z Lomnice, páni z Kunštátu a Lysic, Archleb z Věteřova, Vaněk z Boskovic a roku 1470 koupí přechází na město Brno.


Od roku 1547 jsou obě části zakoupeny Jiřím z Lomnice, ten je roku 1590 prodává Žerotínům. Roku 1601 prodává Karel ze Žerotína Žďárec i s jiným majetkem rodu Kouniců, který jej vlastní až do Bílé hory.


Dne 7.1.1623 získává Žďárec výhodnou koupí Siegfried Christoph Breuner, svobodný pán ze Stubingu – zemský maršálek. Žďárec pak přechází prodejem do majetku Gabriela hraběte Senenyiho a jeho rodu až do roku 1748, kdy jej kupuje abatyše Blažena Sázavská pro tišnovský klášter.


Roku 1782 Josef II. ruší tišnovský klášter, pozemky jsou předány do nájmu Vilému, šlechtici Mundymu, ten jej prodává Bedřichovi, svobodnému pánu z Wittinghof-Schellenbergu, který je vlastní do roku 1848. Pak přecházejí na obec Žďárec, která má od té doby vlastní pozemkovou knihu.


Podkladem pro stručnou historii Žďárce je kronika obce, založená 6. března roku 1926 a vedená řídícím učitelem místní školy, panem Janem Laborou.

Přehled farářů, kteří působili během posledních 100 let ve Žďárci


P. Filip Macek
28.6.1912 – 1.11.1938
P. Emil Svoboda
1.11.1938 – 23.4.1947
P. Josef Marek
23.4. 1947 – 1.3.1957
Od 1.3.1957 – do 1.9. 1957 vypomáhal ve žďárecké duchovní správě P. František Posádka z Dolních Louček
P. Bohumil Pešek
1.9.1957 – 17.7.1964
P. František Kolář
1.9.1964 – únor 1973
Zavedl odlévání zvonů ve Žďárci na faře.
Od února do července 1973 spravoval farnost excurrendo z Dolních Louček P. František Posádka
P. Stanislav Peroutka
1.7.1973 – 31.8.1978
P. Josef Knödl
podzim a zima 1978
V době jeho nemoci do 1.6.1979 spravoval farnost excurrendo P. František Posádka z Dolních Louček.
P. Jan Daněk
1.6.1979 – 30.9.1983
Poslední farář, který spravoval farnost Žďárec a bydlel na faře ve Žďárci.
P. Josef Soukop
1.10.1983 - 1.10.1989
Farář v Dolních Loučkách, spravoval excurrendo i farnost Žďárec.
P. Jan Daněk
1.10.1989 – 30.6.1993
Farář v Bobrové, spravoval excurrendo z Bobrové i farnost Žďárec.
P. Jiří Hének
1.7.1993 – 1.8.1997
Farář v Dolních Loučkách, excurrendo spravované farnosti Žďárec a Doubravník, později místo farnosti Doubravník farnost Olší.
P. Miroslav Parajka
1.8.1997 – jaro 2007
Farář v Dolních Loučkách, excurrendo spravované farnosti Žďárec a Olší.
P. Marián Kalina
5.11.2007 - 10.8.2014
Od 5.11.2007 administrátor, od roku 2010 farář v Dolních Loučkách, excurrendo spravované farnosti Žďárec a Olší.
P. Pavel Křivý
od 11.8.2014
Farář v Dolních Loučkách, excurrendo spravované farnosti Žďárec a Olší.