Rekonstrukce varhan


V sobotu 22. září 2012 jsme se dočkali. Po 10 měsících od zahájení byla rekonstrukce dokončena a varhany opět zazněly v našem kostele sv. Petra a Pavla naplno v celé kráse.Zrekonstruované varhany v kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci
Zrekonstruované varhany v kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci


Cílem rekonstrukce bylo odstranit zřetelně nepůvodní zásahy a navrátit nástroj zvukově i podobou do stavu jeho vytvoření, tedy cca do roku 1870.

Při rekonstrukci byly zrestaurovány zachované originální části a chybějící či nepůvodní nahradily repliky vyrobené podle originálních vzorů. Byl vyměněn ventilátor, který je umístěný v zadní části kůru, a provedena úprava podlahy pro snadnější přístup při opravách a seřizování. K novému motoru je vybudován nový přívod elektřiny se zapínáním a vlastním jištěním. Na závěr rekonstrukce byly provedeny intonační a tlakové zkoušky pro obnovení intonace a ladění.

Rekonstrukci prováděla firma A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. z Kuřimi.


Zahájení díla:14.11.2011
Ukončení díla:12.9.2012
Doba trvání rekonstrukce:10 měsíců
  
Předání díla:12.9.2012

Závěr organologické komise Biskupství brněnského při předání díla:
„Nástroj byl příkladným způsobem restaurován. Celkový zvuk je ušlechtilý a odpovídá rozměrům kostela. Dílo bylo provedeno v náležité kvalitě a preciznosti. Závady nejsou.“

Fotografie z počátku rekonstrukce varhan a průběhu rekonstrukce varhan
Slavnostní požehnání varhan


Slavnostní požehnání varhan se konalo 22. září 2012. Děkovná mše svatá začala ráno v 9 hodin. Hlavním celebrantem byl Mons. ThLic Václav Slouk, kanovník Stoliční královské kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Společně s ním mši svatou koncelebravali P. Josef Havelka z Brna a P. Marián Kalina.Ing. Stanislav Juránek přečetl čtení
Ing. Stanislav Juránek přečetl čtení


Mezi hosty, kteří se slavnosti v našem kostele zúčastnili, byli také Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Miluše Macková, místostarostka organizace Orel, a někteří ze starostů obcí, které patří do naší farnosti. Zapomenout nesmíme ani na Ing. Mgr. Ladislava Rozsypala a MgA. Martina Bednaříka, zástupce firmy A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o. z Kuřimi, která rekonstrukci varhan prováděla.Mons. ThLic Václav Slouk žehná zrekonstruované varhany
Mons. ThLic Václav Slouk žehná zrekonstruované varhany


Během mše svaté zaznělo poděkování všem, kteří přispěli k rekonstrukci varhan, a proběhlo požehnání varhan Mons. Václavem Sloukem. Po mši svaté následovalo krátké představení varhan varhaníkem Janem Šprtou a varhanní koncert našich varhaníků.Varhaník Jan Šprta při představení varhan
Varhaník Jan Šprta při představení varhan


Na závěr programu v kostele sv. Petra a Pavla jsme si mohli prohlédnout nově zrekonstruované varhany a nástěnku s fotkami z průběhu jejich rekonstrukce. Pro pozvané hosty byl ve farním sále připraven slavnostní oběd. Přestože sobotní ráno bylo zamračené a pršelo, během dopoledne se počasí zlepšilo a vykouklo i sluníčko. Díky tomu jsme mohli zůstat v okolí farního sálu, vzájemně si popovídat a vychutnat připravené občerstvení.


Fotografie ze slavnostního požehnání varhan
Představení varhan v kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci


Varhany v kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci postavil varhanář František Svítil mladší z Brna, syn Františka Svítila staršího. Jeho největší nástroj stojí na kůru u sv. Jakuba v Brně. Zdejší varhany jsou menšího charakteru, mají 8 rejstříků a svojí velikostí odpovídají kostelu, ve kterém jsou umístěny.

Vznikly mezi roky 1868 a 1869, zápisy ve farní kronice a na varhanách se rozcházejí. Varhany mají tzv. mechanickou zásuvkovou vzdušnici – propojení mezi klávesami a vzdušnicemi, které otvírá ventil a pouští vzduch do píšťaly, je mechanické (existují i jiné traktury např. pneumatická nebo elektrická). Zapínání jednotlivých rejstříků se provádí vytažením táhla na hracím stole.

Rejstříky:
flauta 8‘, basson flauta 8‘, gamba 8‘, principál 4‘, super octava 2‘, mixtura 1‘, octav bass 4‘, violin bass 8‘Pohled na táhla pro některé z rejstříků
Pohled na táhla pro některé z rejstříků
Financování rekostrukce varhan


Celková cena díla: 962 500 Kč

Celou částku za rekonstrukci varhan se úspěšně podařilo splatit. Část pokryly dotace od Jihomoravského kraje ve výši 320.000 Kč. Obce, které jsou součásti farnosti, přispěly částkou 133.500 Kč, prodej pozemku přinesl částku 115.000 Kč. Zbývající částku, 394.000 Kč, se podařilo získat díky darům farníků a pravidelnými měsíčními sbírkami, které byly určeny na rekostrukci varhan.

Velké poděkování patří všem, kteří na rekonstrukci varhan jakkoliv přispěli.