Adopce na dálku

projekt na pomoc chudým dětem v IndiiCo je „adopce na dálku“?


Posláním projektu Adopce na dálku je podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Řídí se heslem „Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.“

Jedná se hlavně o země, kde je veliká chudoba, kde děti pro nedostatek hmotných prostředků, nemohou navštěvovat školu a zůstávají tak celý život negramotné, bez lepší možnosti sehnat nějakou práci. Je tomu tak proto, že jejich rodiče nemají na zaplacení školného, školních pomůcek, internátu, …, ale také proto, že děti již od mladého věku musí svým rodičům pomáhat pracovat, aby uživily celou rodinu.

„Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.“

Je to pomoc konkrétnímu dítěti, podpora jeho vzdělání a osobní rozvoje, díky kterému se má šanci lépe uplatnit a zlepšit životní úroveň sebe i své rodiny. Jedná se většinou o děti z nejchudších rodin.

V praxi probíhá tak, že se koordinátor projektu v ČR snaží vyhledat co nejvíce dárců, kteří by byli ochotni podporovat chudé dítě z Indie roční finanční částkou 5.000,- Kč. Jde o závazek minimálně na jeden rok. Podpora vzdělání zahrnuje financování nákladů na vzdělání – školné, školní pomůcky, uniforma, strava, popřípadě pobyt v internátu. Pokud to okolnosti dovolí, tak chodí děti do školy až do ukončení 12. třídy. Toto vzdělání je dostatečnou přípravou na získání zaměstnání a také pro případné další studium na vysoké škole.

Do adopce na dálku se mohou zapojit jak jednotlivci, tak rodiny, studenti, ale také farnosti, školy, skupina přátel nebo kolektiv zaměstnanců.

Projekt Adopce na dálku podporuje děti do absolvování střední školy.Činnost v roce 2011


V roce 2011 se podařilo najít dárce pro 521 nových dětí z chudých indických rodin. Díky finanční podpoře dárců tak bylo k 31.12.2011 do projektu zapojeno 2919 chudých indických dětí. V průběhu roku 2011 byla u 621 indických žáků ukončena podpora z důvodu završení jejich studia nebo z rodinných důvodů. Od roku 2000 projektem prošlo přes 5000 dětí.

Adopce na dálku ve farnosti Olší u Tišnova


Také naše farnost se od roku 2013 zapojila do „adopce na dálku“, pomoci nejchudším dětem. V současné době naše farnost podporuje jednoho chlapce.

Našim prvním adoptovaným dítětem se stal chlapec PRASHANT BABU. V.NÁŠ ADOPTIVNÍ SYN:


PRASHANT  BABU. V.Jméno:PRASHANT BABU. V.
  
Narození:13.02.2001 (12 let)
  
Studium:škola sv. Marka, 6. ročník
  
Náboženství:římskokatolické
  
Rodina:čtyřčlenná
  
Otec:VINCENT PAUL, řidič
  
Matka:PAULINE, žena v domácnosti
  
Bydliště:Bangalore (Indie)
  
Farnost:sv. Anny (diecéze Bangalore)
Pro ty, kdo chtějí pomoci


Toto dítě – Prashant Babu. V – je pilný a talentovaný kluk. Má zálibu ve studiu. Rád by studoval dále, ale jeho otec pracuje jako řidič a dostává malý plat, ze kterého musí uspokojovat všechny potřeby rodiny. Předně je to nájem za bydlení, jídlo, ale také školné pro syna.

Proto, aby Prashant Babu. V mohl získat dobré vzdělání, potřebuje nutně jeho rodina finanční podporu.


+ Archibishop of BangaloreSVŮJ DAR NA PODPORU NAŠEHO ADOPTOVANÉHO DÍTĚTE MŮŽETE VHODIT BĚHEM ROKU DO POKLADNIČKY U VCHODU DO KOSTELA

Vybrané a odeslané finanční prostředky na naše adoptované dítě


Rok 2014


  • 31. 5. 2014 zatím vybráno: 2.200,- Kč
  • příspěvek bude odeslán v měsíci prosinci


Rok 2013


  • vybráno: 9.900,- Kč
  • odesláno: 10.000,- Kč (zůstatek 450,- Kč)


Rok 2012


  • vybráno: 5.550,- Kč
  • odesláno: 5.000,- Kč (zůstatek 550,- Kč)

Zůstatek finančních prostředků – po odeslání stanovené částky – je na konci roku vždy převeden na další rok.