Fotografie ze slavnostního požehnání varhan


Slavnostní požehnání varhan se konalo 22. září 2012. Děkovná mše svatá začala ráno v 9 hodin.Děkovná mše svatá začala slavnostní fanfárou
Děkovná mše svatá začala slavnostní fanfárou


Starosta Žďárce vítá Mons. ThLic Václava Slouka
Starosta Žďárce vítá Mons. ThLic Václava Slouka


První čtení přečetl Ing. Stanislav Jurnánek
První čtení přečetl Ing. Stanislav Jurnánek


Evangelium přečetl P. Josef Havelka z Brna
Evangelium přečetl P. Josef Havelka z Brna


Mons. ThLic Václav Slouk při kázání
Mons. ThLic Václav Slouk se při kázání usmíval


Během mše svaté zaznělo poděkování všem, kteří přispěli k rekonstrukci varhan, a proběhlo požehnání varhan Mons. Václavem Sloukem.P. Marián Kalina a Mons. ThLic Václav Slouk odchází požehnat zrekonstruované varhany
P. Marián Kalina a Mons. ThLic Václav Slouk odchází požehnat zrekonstruované varhany


Mons. ThLic Václav Slouk žehná zrekonstruované varhany
Mons. ThLic Václav Slouk žehná zrekonstruované varhany


Varhanící a schola v průběhu děkovné mše svaté
Varhanící a schola v průběhu děkovné mše svaté


Po požehnání varhan pokračovala děkovná mše svatá
Po požehnání varhan pokračovala děkovná mše svatá


Sv. přijímání
Sv. přijímání


Kostel sv. Petra a Pavla byl zaplněn
Kostel sv. Petra a Pavla byl zaplněn


Po mši svaté následovalo krátké představení varhan varhaníkem Janem Šprtou a varhanní koncert našich varhaníků.Varhaník Jan Šprta představil zrekonstruované varhany
Varhaník Jan Šprta představil zrekonstruované varhany


Poděkování zástupcům firmy A.Q. Kuřim s.r.o., která rekonstrukci varhan prováděla
Poděkování zástupcům firmy A.Q. Kuřim s.r.o., která rekonstrukci varhan prováděla


Varhaníci poděkovali panu faráři
Varhaníci poděkovali panu faráři


Pro pozvané hosty byl ve farním sále připraven slavnostní oběd. Přestože sobotní ráno bylo zamračené a pršelo, během dopoledne se počasí zlepšilo a vykouklo i sluníčko. Díky tomu jsme mohli zůstat v okolí farního sálu, vzájemně si popovídat a vychutnat připravené občerstvení.Po mši svaté jsme se přesunuli k farnímu sálu
Po mši svaté jsme se přesunuli k farnímu sálu


Farníci při posezení před farním sálem
Farníci při posezení před farním sálem


Ing. Stanislav Juránek mezi farníky
Ing. Stanislav Juránek mezi farníky


Ačkoliv byla prohibice, vína se zákaz netýkal
Ačkoliv byla prohibice, vína se zákaz netýkal