Aktuálně


Od 23. listopadu 2020 se může bohoslužeb účastnit 20 osob.


Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA - VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI
SPOLEČNÁ MODLITBA NÁRODŮ PROTI PANDEMIIPovinnost osobní účasti na nedělení bohoslužbě je zrušena dispenzem otce biskupa.


Povinnost světit sváteční den však zůstává - je to 3. přikázání Desatera. Oslavme tedy sváteční den bohoslužbou slova v rodině, setkáním při společné modlitbě, ale i slavnostním obědem, ke kterému přijdeme svátečně oblečeni. To, že si ten den "odpustíme" práci, je jistě samozřejmé. K duchovnímu ztišení a prožití svátečního dne nám může případně pomoct sledování mše sv. v televizi Noe, rádiu Proglas nebo na internetu.Pohřby a svatby mají dovolený počet 20 účastníků.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření a sv. přijímání po telefonické domluvě (tel.: +420 736 529 307).


Oblastní charita Tišnov - Pomoc seniorům v období nouzeového stavu
Moje uši pro tebe. Centra pro rodinu nabízejí poradenství
Duchovní centrum Vranov - možnost strávit karanténu v tichém prostředí Vranovského kláštera


Domov sv. Alžběty hledá pomocníky


Prosba o pomoc pro domov sv. Alžběty
Pečovatelka

Plnomocné odpustky pro duše v očistci


Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat 1.– 8. listopadu při splnění následujících podmínek:
1) daný den přijmout Eucharistii
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) a pomodlit se na úmysl Svatého Otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena


Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem celý článek.

Evangelium podle MarkaMilí bratři a sestry,

ve farnosti Kežmarok vznikla iniciativa čtení Písma svatého, kterou nabízejí i dalším farnostem. Tamní děkan, P. František Trstenský píše:

„Sjednoťme se od 1. listopadu při čtení Božího slova a vytvořme modlící se společenství věřících podle vzoru prvních Ježíšových učedníků. Proto vám nabízíme Liturgii domácí církve podle Skutků apoštolů. Jejím obsahem je: 1. Ikona "Letnice" a 2. Pobožnost s čtením novozákonní knihy Skutků. Naší snahou je napomoci vám zůstat spojení s Kristem a jeho církví v domácnostech i uprostřed těchto náročných dnů odloučení od osobní účasti na bohoslužbách v našich chrámech.

Ikona "Letnice". Jde o obraz ikony, jejíž původní název je "Od Babylonu k Letnicím". Vznikla v italské diecézi Concordia-Pordenone. Tamní diecézní biskup Mons. Giuseppe Pellegrini na základě naší žádosti nám poslal její obraz a dal svůj souhlas používat jej na náboženské účely. Ikonu ve formátu JPG si můžete stáhnout ZDE.

Liturgie domácí církve. Připravili jsme pro vás pobožnost, jejíž součástí je čtení Skutků apoštolů. Každý den pozorně v Písmu svatém jednu kapitolu z této novozákonní knihy. Začínáme 1. listopadu a skončíme přesně na závěr církevního roku, neboť v neděli 29. listopadu se bude slavit 1. adventní neděle. Může se ji pomodlit rodina, ale i jednotlivec. Pobožnost ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.

Každý den od 1. listopadu můžete do své emailové schránky dostávat myšlenku k příslušné kapitole Skutků apoštolů. Napište si o ni na email farnosti: mojefarnosti@seznam.cz.

ZAMYŠLENÍ NA DOBU PANDEMIE

NÁCVIK HOSTINY


„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).


Omezení, dispenze, karantény, opatření… Dá se za takových okolností vůbec slavit neděle, den Páně?


Myslím, že se kdesi kdysi stala chyba. Velmi se zdůraznilo církevní přikázání účasti na nedělní mši svaté, ale jaksi se pozapomnělo na Boží přikázání světit sváteční den. A tak jsme jaksi bezradní, když najednou v neděli na mši být nemůžeme. Nebo když nás označí za rizikovou skupinu a požádají od nás, abychom na účast na mši raději ani nemysleli. Co dělat?


Je třeba uspořádat si slavnost doma. Dát na čestné místo v bytě velkou svíci, ráno ji zapálit za účasti celé rodiny a k ní položit otevřené Písmo - po přečtení nedělního evangelia. Dát si záležet na tom, aby si celá rodina sedla k nedělnímu stolu slavnostně oblečená, do pozadí pustit jemnou hudbu (zmiňovaná svíce bude na stole). Někdy odpoledne si znovu vzít Písmo a zazpívat společně žalm. A trochu si promluvit, co pro nás v naší situaci znamená nebát se jít tmavou dolinou. Možná mluvit o touhách - bude mezi nimi i touha "bydlet v domě Hospodinově mnoho a mnoho dní"? A večer nezapomenout svíci zhasnout - například během zpěvu (nebo alespoň poslechu) oblíbené písně chval.


To je jen pár návrhů. Všechny však vyžadují úsilí a změnu našich vnitřních postojů. I víru, že něco takového obyčejné jako hořící svíce, přečtení úryvku z Písma, zpěv písně může být svěcením neděle, oslavou Boha.


A ještě jednu věc doporučuji - jít v neděli ven (byť v dešti) a vnímat krásu Božího stvoření. Krásu samotného deště. Možná sílu větru. Když Písmo říká, že Bůh sedmý den odpočíval, tak se to dá přeložit i tak, že sedmý den Bůh žasl. Žasl nad tím, co vytvořil, zejména nad člověkem: "A bylo to velmi dobré!" I my můžeme žasnout. I sami nad sebou. Nebo když nad námi žasl Bůh, klidně si můžeme přivlastnit jeho pohled na nás.


Co mě vedlo k napsání právě takového textu? Obraz hostiny ve čteních - z knihy proroka Izaiáše (25, 6-10), ze Žalmu 23 a z Matoušova evangelia (22, 1-14). Máme se na co těšit. A nejen do budoucna, ale i v současné době můžeme být s Pánem na hostině. Možná ne eucharistické, ale takové úplně jednoduché, jak jsem to popsal výše. Ale je třeba si to nacvičovat, abychom jednou mohli vstoupit do Božího sálu a tančit před Pánem a pít s ním nejlepší víno a jíst vybírané pokrmy. Ať je neděle pro nás radostným nácvikem oslavy Boha, svěcením svátečního dne.


Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí


Když si to budeme poctivě nacvičovat a jednou omezení pominou, i naše prožívání mše svaté bude mnohem více láskyplným setkáním s milovaným Bohem než splněním nějaké povinnosti.


(dcza)

Mše svaté online


Portál Mše svaté online přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které lze sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání. Více na webu cirkev.cz.Manuál pro soukromou nedělní bohoslužbu bez kněze najdete zde.
Litanie v čase nakažlivých nemocí najdete zde.
Modlitby v době moru a jiné najdete zde.

PULS

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze


Farnost Dolní Loučky
Farnost Olší
Farnost Žďárec