Aktuálně


Od 12. října se může mše sv. účastnit pouze 6 osob, přednostně ti, na jejichž úmysl bude mše svatá sloužena.


Povinnost osobní účasti na nedělení bohoslužbě je zrušena dispenzem otce biskupa.


Povinnost světit sváteční den však zůstává - je to 3. přikázání Desatera. Oslavme tedy sváteční den bohoslužbou slova v rodině, setkáním při společné modlitbě, ale i slavnostním obědem, ke kterému přijdeme svátečně oblečeni. To, že si ten den "odpustíme" práci, je jistě samozřejmé. K duchovnímu ztišení a prožití svátečního dne nám může případně pomoct sledování mše sv. v televizi Noe, rádiu Proglas nebo na internetu.Zamyšlení na 29. neděli v mezidobí
Panna Maria - Matka Ticha
Kvůli rostoucímu počtu infikovaných koronavirem začala od 14. října platit zpřísněná opatření. Ve farnosti Kežmarok připravili pastorační iniciativu, ke které povzbuzují zapojit se i věřících nejen ze své farnosti.


"Od 16. října zveme věřící, aby si každý den přečetli jednu kapitolu z Evangelia podle Marka. Do konce měsíce tak přečteme toto evangelium celé. Potřebujeme, aby se v této náročné situaci omezení účasti na bohoslužbách naše domácnosti ještě více stávaly domácími církvemi, ohnisky víry, kde se modlí a žije evangelium," říká tamější děkan František Trstenský. Připojme se i my k této výzvě!


Evangelium podle Marka

ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ:

NÁCVIK HOSTINY


„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).


Omezení, dispenze, karantény, opatření… Dá se za takových okolností vůbec slavit neděle, den Páně?


Myslím, že se kdesi kdysi stala chyba. Velmi se zdůraznilo církevní přikázání účasti na nedělní mši svaté, ale jaksi se pozapomnělo na Boží přikázání světit sváteční den. A tak jsme jaksi bezradní, když najednou v neděli může být na mši 10 lidí a my se do toho počtu máme vejít. Nebo když nás označí za rizikovou skupinu a požádají od nás, abychom na účast na mši raději ani nemysleli. Co dělat?


Je třeba uspořádat si slavnost doma. Dát na čestné místo v bytě velkou svíci, ráno ji zapálit za účasti celé rodiny a k ní položit otevřené Písmo - po přečtení nedělního evangelia. Dát si záležet na tom, aby si celá rodina sedla k nedělnímu stolu slavnostně oblečená, do pozadí pustit jemnou hudbu (zmiňovaná svíce bude na stole). Někdy odpoledne si znovu vzít Písmo a zazpívat společně žalm - tuto neděli všem známý 23. A trochu si promluvit, co pro nás v naší situaci znamená nebát se jít tmavou dolinou. Možná mluvit o touhách - bude mezi nimi i touha "bydlet v domě Hospodinově mnoho a mnoho dní"? A večer nezapomenout svíci zhasnout - například během zpěvu (nebo alespoň poslechu) oblíbené písně chval.


To je jen pár návrhů. Všechny však vyžadují úsilí a změnu našich vnitřních postojů. I víru, že něco takového obyčejné jako hořící svíce, přečtení úryvku z Písma, zpěv písně může být svěcením neděle, oslavou Boha.


A ještě jednu věc doporučuji - jít v neděli ven (byť v dešti) a vnímat krásu Božího stvoření. Krásu samotného deště. Možná sílu větru. Když Písmo říká, že Bůh sedmý den odpočíval, tak se to dá přeložit i tak, že sedmý den Bůh žasl. Žasl nad tím, co vytvořil, zejména nad člověkem: "A bylo to velmi dobré!" I my můžeme žasnout. I sami nad sebou. Nebo když nad námi žasl Bůh, klidně si můžeme přivlastnit jeho pohled na nás.


Co mě vedlo k napsání právě takového textu? Obraz hostiny ve třech dnešních čteních - z knihy proroka Izaiáše (25, 6-10), ze Žalmu 23 a z Matoušova evangelia (22, 1-14). Máme se na co těšit. A nejen do budoucna, ale už tuto neděli můžeme být s Pánem na hostině. Možná ne eucharistické, ale takové úplně jednoduché, jak jsem to popsal výše. Ale je třeba si to nacvičovat, abychom jednou mohli vstoupit do Božího sálu a tančit před Pánem a pít s ním nejlepší víno a jíst vybírané pokrmy. Ať je i tato neděle pro nás radostným nácvikem oslavy Boha, svěcením svátečního dne.


Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí


Když si to budeme poctivě nacvičovat a jednou omezení pominou, i naše prožívání mše svaté bude mnohem více láskyplným setkáním s milovaným Bohem než splněním nějaké povinnosti.


(dcza)

Mše svaté online


Portál Mše svaté online přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které lze sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání. Více na webu cirkev.cz.Manuál pro soukromou nedělní bohoslužbu bez kněze najdete zde.
Litanie v čase nakažlivých nemocí najdete zde.
Modlitby v době moru a jiné najdete zde.