Aktuálně


Vláda ČR na svém zasedání 23. prosince 2020 schválila s účinností od 27. prosince přechod na pátý stupeň systému PES, kterým se mění počet účastníků bohoslužeb pouze na 10 procent kapacity obsazenosti kostela.

Pravidla pro účast na bohoslužbáchPovinnost osobní účasti na nedělení bohoslužbě je zrušena dispenzem otce biskupa.


Sledování TVPovinnost světit sváteční den však zůstává - je to 3. přikázání Desatera. Oslavme tedy sváteční den bohoslužbou slova v rodině, setkáním při společné modlitbě, ale i slavnostním obědem, ke kterému přijdeme svátečně oblečeni. To, že si ten den "odpustíme" práci, je jistě samozřejmé. K duchovnímu ztišení a prožití svátečního dne nám může případně pomoct sledování mše sv. v televizi Noe, rádiu Proglas nebo na internetu.Pohřby a svatby mají dovolený počet 30 účastníků.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření a sv. přijímání po telefonické domluvě (tel.: +420 736 529 307).


Oblastní charita Tišnov - Pomoc seniorům v období nouzeového stavu
Moje uši pro tebe. Centra pro rodinu nabízejí poradenství
Duchovní centrum Vranov - možnost strávit karanténu v tichém prostředí Vranovského kláštera


Domov sv. Alžběty hledá pomocníky


Prosba o pomoc pro domov sv. Alžběty
Pečovatelka

ZAMYŠLENÍ NA DOBU PANDEMIE

NÁCVIK HOSTINY


„Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b).


Omezení, dispenze, karantény, opatření… Dá se za takových okolností vůbec slavit neděle, den Páně?


Myslím, že se kdesi kdysi stala chyba. Velmi se zdůraznilo církevní přikázání účasti na nedělní mši svaté, ale jaksi se pozapomnělo na Boží přikázání světit sváteční den. A tak jsme jaksi bezradní, když najednou v neděli na mši být nemůžeme. Nebo když nás označí za rizikovou skupinu a požádají od nás, abychom na účast na mši raději ani nemysleli. Co dělat?


Je třeba uspořádat si slavnost doma. Dát na čestné místo v bytě velkou svíci, ráno ji zapálit za účasti celé rodiny a k ní položit otevřené Písmo - po přečtení nedělního evangelia. Dát si záležet na tom, aby si celá rodina sedla k nedělnímu stolu slavnostně oblečená, do pozadí pustit jemnou hudbu (zmiňovaná svíce bude na stole). Někdy odpoledne si znovu vzít Písmo a zazpívat společně žalm. A trochu si promluvit, co pro nás v naší situaci znamená nebát se jít tmavou dolinou. Možná mluvit o touhách - bude mezi nimi i touha "bydlet v domě Hospodinově mnoho a mnoho dní"? A večer nezapomenout svíci zhasnout - například během zpěvu (nebo alespoň poslechu) oblíbené písně chval.


To je jen pár návrhů. Všechny však vyžadují úsilí a změnu našich vnitřních postojů. I víru, že něco takového obyčejné jako hořící svíce, přečtení úryvku z Písma, zpěv písně může být svěcením neděle, oslavou Boha.


A ještě jednu věc doporučuji - jít v neděli ven (byť v dešti) a vnímat krásu Božího stvoření. Krásu samotného deště. Možná sílu větru. Když Písmo říká, že Bůh sedmý den odpočíval, tak se to dá přeložit i tak, že sedmý den Bůh žasl. Žasl nad tím, co vytvořil, zejména nad člověkem: "A bylo to velmi dobré!" I my můžeme žasnout. I sami nad sebou. Nebo když nad námi žasl Bůh, klidně si můžeme přivlastnit jeho pohled na nás.


Co mě vedlo k napsání právě takového textu? Obraz hostiny ve čteních - z knihy proroka Izaiáše (25, 6-10), ze Žalmu 23 a z Matoušova evangelia (22, 1-14). Máme se na co těšit. A nejen do budoucna, ale i v současné době můžeme být s Pánem na hostině. Možná ne eucharistické, ale takové úplně jednoduché, jak jsem to popsal výše. Ale je třeba si to nacvičovat, abychom jednou mohli vstoupit do Božího sálu a tančit před Pánem a pít s ním nejlepší víno a jíst vybírané pokrmy. Ať je neděle pro nás radostným nácvikem oslavy Boha, svěcením svátečního dne.


Zamyšlení na 28. neděli v mezidobí


Když si to budeme poctivě nacvičovat a jednou omezení pominou, i naše prožívání mše svaté bude mnohem více láskyplným setkáním s milovaným Bohem než splněním nějaké povinnosti.


(dcza)

Mše svaté online


Portál Mše svaté online přináší na jednom místě přehled katolických mší svatých, které lze sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání. Více na webu cirkev.cz.Manuál pro soukromou nedělní bohoslužbu bez kněze najdete zde.
Litanie v čase nakažlivých nemocí najdete zde.
Modlitby v době moru a jiné najdete zde.

PULS

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze


Farnost Dolní Loučky
Farnost Olší
Farnost Žďárec