Farnost


Farnost Olší u Tišnova se nachází necelých 40 km severozápadně od Brna. Patří do Brněnské diecéze, Děkanství tišnovského.


Farnost Olší u Tišnova má 486 obyvatel, z toho je 284 katolíků. (dle sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2001).


Farnost spravuje z Dolních Louček P. Pavel Křivý.Součástí farnosti jsou obceDo roku 2011 patřila do farnosti Olší u Tišnova i obec Skryje. Od roku 2011 patří obec Skryje do farnosti Dolní Loučky.


Kostel sv. Jiří v Olší u Tišnova
Kostel sv. Jiří v Olší u TišnovaPořad bohoslužeb


První pátek v měsíci a o slavnostech

v 16.00 hodin
(připadne-li slavnost na některý jiný den v týdnu, přesouvá se její slavení vždy na následující pátek)


Neděle

v 8.00 hodin


Přesnou informaci o bohoslužbách v aktuálním týdnu naleznete v týdenním přehledu bohoslužeb.
Zpovídání


PÁTEK 30 minut přede mší svatou

Prosím nežádejte o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou,
kdy se kněz s ministranty připravuje ke slavení mše svaté!Kromě výše uvedených možností přistoupit ke svaté zpovědi
v naší farnosti vám nabízíme:


STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V BRNĚ


KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

Masarykova ulice, v blízkosti vlakového nádraží

v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hod.

www.biskupstvi.cz/zpovednisluzba