Adopce na dálku


Co je „adopce na dálku?“


Je to možnost, jak mohou křesťané bohatších zemí (mezi něž patříme i my) přispívat těm našim bratřím a sestrám, kteří dnes naši pomoc potřebují, a sami si pomoci nemohou.

Jedná se hlavně o země, kde je veliká chudoba, kde děti pro nedostatek hmotných prostředků nemohou navštěvovat školu, a zůstávají tak celý život negramotné, bez lepší možnosti sehnat nějakou práci. Je tomu tak proto, že jejich rodiče nemají na zaplacení školného, školních pomůcek, internátu, …, ale také proto, že děti již od mladého věku musí svým rodičům pomáhat pracovat, aby uživili celou rodinu.


„Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní“


Posláním projektu „Adopce na dálku“ je podpora vzdělání dětí z nejchudších rodin, aniž by musely opustit své rodinné a kulturní zázemí. Nevytrhává je z jejich přirozených a kulturních vazeb. Řídí se heslem „Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě.“


Tato pomoc je trvalá. Nečiní člověka závislým na druhé pomoci. Naopak jeho aktivita a píle jsou nezbytné.


Je to pomoc konkrétnímu dítěti, podpora jeho vzdělání a osobního rozvoje, díky kterým má šanci se lépe uplatnit a zlepšit životní úroveň sebe i své rodiny. Jedná se většinou o děti z nejchudších rodin.


Podpora vzdělání zahrnuje financování nákladů na vzdělání – školné, školní pomůcky, uniforma, popřípadě pobyt v internátu. Pokud to okolnosti dovolí, tak chodí děti do školy až do ukončení 12. třídy. Toto vzdělání je dostatečnou přípravou na získání zaměstnání, a také pro případné další studium na vysoké škole.


Do „adopce na dálku“ se mohou zapojit jednotlivci, rodiny, ale také farnosti, školy, parta přátel.


Také naše farnost se od roku 2005 zapojila do „adopce na dálku“, pomoci nejchudším dětem. Všechny děti pocházejí z Indie, která je druhým nejlidnatějším státem světa. Velkým problémem je zde chudoba, dětská práce a problematický přístup ke vzdělání.
Adopce na dálku ve farnosti Dolní Loučky


Naše farnost v současné době podporuje v Indii dvě děti, Marline Nancy a Anjalinu Thomas.JOSEPH


Joseph byl naší farností podporován v letech 2005 – 2017. Ukončil bakalářské studium (obor vedení obchodu) a tím završil své vysokoškolské vzdělání. Pracuje jako účetní. Z tohoto důvodu byla naše finanční pomoc pro Josepha ukončena.Joseph
DAISY FLORA


Daisy Flora byla naší farností podporována v letech 2013 – 2019. Ukončila bakalářské studium (obor vedení obchodu) a tím završila své vysokoškolské vzdělání. Z tohoto důvodu byla Daisy Flora z projektu "adopce na dálku" vyřazena.Daisy Flora
MARLINE NANCY


Naše farnost ji podporuje od roku 2018.


Marline Nancy se narodila 21. ledna 2008 v Bangalore v Indii. Její otec byl závislý na alkoholu a zemřel na srdeční infarkt, matka těžce pracuje. Nemá dostatek finančních prostředků na studium Marline. Bydlí v pronájmu, který musí platit.


Marline Nancy
Marline Nancy A.Marline Nancy navštěvuje školu sv. Anny a velmi dobře se učí. Je šikovná ve čtení a psaní, baví ji tanec a zpěv. Chce být učitelkou. Zúčastňuje se různých aktivit, kde poznává nové přátele. Má ráda svou rodinu a kamarády. Je vděčná za naši pomoc.


Podrobnější údaje o Marline NancyMarline Nancy - dopis
ANJALINA THOMAS


Naše farnost ji podporuje od roku 2019.


Anjalina Thomas se narodila 23. 8. 2008 v Belgaum v Indii. Otec pracuje jako dělník, matka je učitelkou na soukromé škole s velmi nízkým platem. Rodiče nemají dostatečné příjmy na studium své dcery.


Anjalina Thomas
Anjalina ThomasAnjalina Thomas navštěvuje střední školu v Belgaum a dobře se učí. Baví ji zpívání a tanec. Chce být učitelkou. Je vděčná za naši pomoc.


Podrobnější údaje o Anjalině ThomasAnjalina Thomas - dopis
Projekt Adopce na dálku podporuje děti do absolvování vysoké školy.


Ať Bůh žehná všem dárcům. Chcete-li přispět, je vzadu v kostele pokladnička na adoptované děti.
Vybrané a odeslané peníze na naše adoptované děti


Rok 2021

 • vybráno: 12.000 Kč
 • odesláno: 13.000 Kč

Rok 2020

 • vybráno: 4.910 Kč
 • odesláno: 11.200 Kč

Rok 2019

 • vybráno: 6.200 Kč
 • odesláno: 11.200 Kč

Rok 2018

 • vybráno: 9.500 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2017

 • vybráno: 13.100 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2016

 • vybráno: 6.850 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2015

 • vybráno: 14.150 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2014

 • vybráno: 13.500 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2013

 • vybráno: 10.250 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2012

 • vybráno: 9.800 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2011

 • vybráno: 8.250 Kč
 • odesláno: 10.000 Kč

Rok 2010

 • vybráno: 15.400 Kč
 • odesláno 10.000Kč

Zůstatek finančních prostředků – po odeslání stanovené částky – je na konci roku vždy převeden na další rok.