Peněžité dary farnosti


Převážná většina veřejnosti vnímá podporu neziskových organizací jako záležitost firem. Mnoho zaměstnanců neví, že i oni mají možnost snížit si daňový základ a zároveň svým darem pomoci.


Budeme rádi a vděční za jakýkoliv příspěvek, který pomůže a podpoří naši farnost. Po splacení dluhu z veliké rekonstrukce fary a úspěšně ukončené opravě filiálního kostela v Újezdě jsme začali finančně náročnou a potřebnou opravu farního kostela sv. Martina.


Děkujeme za přízeň, všem dárcům Pán Bůh zaplať. Nezapomeňte při tom i na modlitbu, aby se našemu společnému dílu jen dařilo.


Komu darujete


Římskokatolická farnost Dolní Loučky
594 55 Dolní Loučky, Dolní Loučky 1


Kolik darovat


Chcete-li si darováním snížit svoji daň z příjmu, musíte za rok darovat aspoň 1000 Kč. Kdo má daňový základ menší než 50 tisíc, stačí, když daruje víc než 2 % ze základu daně.


Maximální částka darů není omezená, ale do daňového přiznání roku, v němž jste dar poskytli, můžete uvést maximálně 10 % ze svého daňového základu.


Finanční úřad v daňovém přiznání vyžaduje vložený darovací doklad: potvrzení daru, resp. darovací smlouvu od příjemce, kde je uveden dárce, obdarovaný, datum i účel daru. My vám je rádi vystavíme.


Jak darovat


Převodem z účtu nebo poštovní poukázkou (složenkou „A“)


na účet farnosti: 107-9283030277/0100 (Komerční banka)


Jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo, které nám sdělíte nejlépe v dopise nebo e-mailem na mojefarnosti@seznam.cz spolu s vaší adresou, účelem daru i datem odeslání platby pro identifikaci. Konstantní symbol (KS) zadejte např. 0558.


Osobně


Dary můžete také předat osobně na faře v Dolních Loučkách nebo dle domluvy, například ve všední dny v kostele po mši svaté; prosíme NE v neděli a o svátcích z důvodu nedostatku času.


V tomto případě nebude vaše darovaná částka krácena žádným manipulačním poplatkem banky.


Kdo může darovat


  • jednotlivci
  • skupiny lidí
  • firmy