Historie obce Dolní Loučky


Obec Dolní Loučky


Obec se rozkládá v Křižanovské vrchovině, přibližně 5 km severozápadně od Tišnova. Patří k ní část Střemchoví a část Mezihoří. Do 31. 12. 2004 patřily Dolní Loučky do okresu Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, od té doby patří do okresu Brno-venkov v kraji Jihomoravském. Žije zde více jak 1200 obyvatel.
Dolní Loučky a okolí jsou vyhledávaným místem pro turisty.


První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1236. Obec vznikla v podhradí hradu Loučky, který byl postaven na místě zvaném Hradisko kolem roku 1200. V roce 1236 byly hrad i obec majetkem pánů z Deblína. Hartlík, psal se také Archleb de Dubna, a jeho manželka Buzka jsou prvními známými majiteli hradu a panství v polovině 13. století. Na jaře roku 1241 vtrhly na Moravu hordy tatarské a v květnu zajel jeden oddíl i do zdejšího okolí. Zpustošil právě dostavěný klášter Porta Coeli v Předklášteří a nevyhnul se ani Dolním Loučkám, kde způsobil veliké škody na majetku. Archleb ve stáří rozdělil svůj majetek, hrad dostal jeho syn Vítek, který zde žil v letech 1292 – 1322. Byl na hradě posledním z deblínských, po něm ho získali páni z Kunštátu. Od nich se odvíjí náš dnešní znak a prapor obce. Z hradu, který byl zčásti pobořen za husitských válek a úplně zničen ve 2. polovině 15. století, se dodnes zachovaly zbytky, z nichž lze získat dosti přesně informace o jeho velikosti. Od roku 1519 byla obec s hradem součástí tišnovského panství.


V roce 1938 byla zahájena výstavba železniční tratě Brno – Tišnov – Křižanov – Žďár nad Sázavou – Německý Brod, nynější Havlíčkův Brod. Na trati v úseku mezi Tišnovem a Křižanovem byly proraženy 3 tunely. První tunel od Tišnova se nachází v Dolních Loučkách, byl ražen od podzimu roku 1939, jeho stavba byla dokončena v roce 1942 a je dlouhý 633 m. Druhý tunel mezi Řikonínem a Níhovem měří 314 m a třetí před Níhovem měří 531 m. Za 2. světové války zde byly umístěny továrny, které vyráběly trupy stíhaček Messerschmitt Bf 1O9. Výroba sem byla přesunuta v roce 1944 z továrny z Vídeňského Nového Města v Rakousku, protože se továrna stávala častým terčem náletů USAAF. Dnes je v terénu možné najít zbytky objektů továrny a stopy po drážce vedoucí na tišnovské nádraží.


Železniční viadukt v části Mezihoří se nachází na trati Brno – Havlíčkův Brod. Vede údolím říčky Loučky, která vznikla soutokem Bobrůvky a Libochůvky v obci Dolní Loučky. O stavbě bylo rozhodnuto v roce 1938, postaven byl v letech 1940 – 1950. Je dlouhý kolem 200 m, výšku má asi 38 m nad hladinou Loučky.
Dolnoloučský viadukt – most Míru se nachází rovněž na trati Brno – Havlíčkův Brod. Vede údolím říčky Libochůvky a klene se nad silnicí Dolní Loučky – Kuřimské Jestřabí. O stavbě bylo rozhodnuto v roce 1938, postaven byl v letech 1940 – 1952. Doprava na trati byla zahájena 20. 12. 1953. Je dlouhý kolem 300 m, s maximální výškou asi 40 m, rozpětí hlavního oblouku je kolem 120 m, tehdy největší železobetonový oblouk ve střední Evropě. Od jara 1951 bylo stavěno bednění pro tento oblouk, jehož betonáž proběhla od 22. 10. do 22. 12. 1951. Výztuž oblouku měla hmotnost 190 tun, celého mostu 420 tun. Kvůli nedostatku dřeva bylo pro podepření bednění použito trubkově lešení, tehdy nejrozsáhlejší na světě. Celková hmotnost lešení byla 790 tun, spotřebováno bylo přes 160 km trubek a přes 102 000 spojek.


Uprostřed vesnice stojí budova základní školy, dostavěná v roce 1958. Začalo se zde vyučovat 13. 10. 1958. Náklady na stavbu hlavní budovy činily 3 400 000 korun československých. Škola byla postupně rozšířena o tělocvičnu a školní jídelnu spolu s dílnami. Školní dvůr je rozsáhlým sportovním areálem, který je přístupný nejen žákům, ale i široké veřejnosti.
Naproti škole se nachází mramorový pomník věnovaný více jak 30 obětem 1. světové války, postavený v roce 1936.


V Dolních Loučkách, části Střemchoví, se 27. 1. 1918 narodil astronom Doc. RNDR. Antonín Mrkos, CSc. Vystudoval astronomii na Přírodovědecké fakultě Slovenské univerzity v Bratislavě. Mimo jiné funkce pracoval od roku 1965 jako vedoucí na hvězdárně na Kleti u Českých Budějovic. Zabýval se především pozorováním malých těles sluneční soustavy, planetek a komet. Během svého života objevil nebo byl spoluobjevitelem 273 planetek a 13 komet. Podle své vesnice pojmenoval i planetku (2811) Střemchoví objevenou 10. 5. 1980 z hvězdárny na Kleti. Kolem Slunce oběhne tato planetka jednou za 4, 85 let.
Byl docentem na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde přednášel astronomii. Oženil se se slovenskou astronomkou, ale jejich manželství nevydrželo dlouhá odloučení a rozpadlo se. Zemřel 29. 5. 1996 v Praze, kde je po něm pojmenována ulice v Praze 5 – Velké Chuchli a na jeho počest také planetka (1832) Mrkos.