Ekonomická rada farnosti


Členové ekonomické rady farnosti


Vlastimil Caudr
Pavel Jašek
Anna Mašková
Mgr. Jaroslav ŠtěpánekČlenové ekonomické rady farnosti byli zvoleni na dobu 5ti let, 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020.


Členové ekonomické rady farnosti jsou vázáni slibem, který každý z nich složil před převzetím jmenovacího dekretu.Slib člena ekonomické rady farnosti


„Já, ……., slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti Dolní Loučky a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá.“Ekonomická rada farnosti, jako pomocný a poradní orgán faráře, se řídí


  • příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva (hlavně Kniha V: Správa majetku)
  • stanovami Ekonomické rady farnosti

Kodex kanonického práva
Stanovy ekonomické rady farnosti