Farnost


Farnost Dolní Loučky se nachází necelých 30 km severozápadně od Brna. Patří do Brněnské diecéze, Děkanství tišnovského.


Farnost Dolní Loučky má 1677 obyvatel, z toho je 995 katolíků. (dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001).


Farnost spravuje P. Pavel Křivý, který sídlí na místní faře.Součástí farnosti jsou obce a místní části
Pořad bohoslužeb


Středa

v 18.00 hodin


Pátek

v 7.30 hodin


Sobota

v 8.00 hodin – první sobota v měsíci
v 8.00 hodin – třetí sobota v měsíci – Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horních Loučkách
v 8.00 hodin – čtvrtá sobota v měsíci – Kostel sv. Jiljí v Újezdě u Tišnova


Neděle

v 9.15 hodin


Přesnou informaci o bohoslužbách v aktuálním týdnu naleznete v týdenním přehledu bohoslužeb.Zpovídání


Vždy přede mší svatou, kromě neděle (otec Pavel příjíždí z farnosti Olší těsně přede mší svatou).


+ kdykoliv jindy po předešlé domluvě


Prosím nežádejte o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou,
kdy se kněz s ministranty připravuje ke slavení mše svaté!


Kromě výše uvedených možností přistoupit ke svaté zpovědi
v naší farnosti vám nabízíme:


STÁLÁ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA V BRNĚ


KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

Masarykova ulice, v blízkosti vlakového nádraží

v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hod.

www.biskupstvi.cz/zpovednisluzba